Tematski teaji

Tematski te aji so teaji usposabljanja, razvijanja na specificnih podro jih. V programu sta temu namenjena dva dneva. Prvi dan je osredoto en na dobro po utje, drugi na lepoto in slog. Tematskemu te

Aju dodamo še tri delavnice:

    • Osebno svetovanje – ena oseba – eno popoldne,

    • Mimika obraza in fotografska drža – skupina ljudi – eno popoldne,

    • Bonton šampanjca – skupina ljudi – en ve er.

*Aj bo organiziran, če bo udeleženih najmanj 10 oseb.