Individualni tečaj

Ženskam omogoči poglobitev v teme, ki jih zanimajo, pod nadzorom predavateljev. Pouk traja 2 uri, po želji se čas lahko podaljša.
 
O datumu učne ure se dogovorita predavatelj in tečajnica